Wie zijn wij?

Wij zijn Paul van der Wielen & Maaike van Meeteren. Ouders van twee pubers en een pleegzoon, samen in een samengesteld gezin. Ouders die door de jaren heen voor diverse uitdagingen hebben gestaan. Wij zijn deze uitdagingen aangegaan, hebben de diverse problemen overwonnen en hebben daarmee ervaringen opgedaan die ons sterker maken. Ook wij hebben hierbij de nodige steun gehad. Zowel vanuit onze nabij omgeving, alsmede de hulpverlening.


"Als samengesteld gezin met opgroeiende kinderen weten we net als ieder ander gezin hoe lastig het kan zijn alle ballen rondom het gezinsleven omhoog te houden."


Paul is binnen het krachtgezin de 'professional'. Hij is als ‘Jeugd- en Gezinsprofessional’ geregistreerd in het kwaliteitsregister van het SKJ. Paul is in 2007 afgestudeerd aan het HBO waar hij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming heeft gevolgd. Van 2013 tot eind 2016 is hij werkzaam geweest als jongerenwerker bij Solidez. Hier heeft hij veel jongeren begeleid in hun ontwikkeling van kind zijn naar volwassenheid. Hierbij heeft hij veel waardevolle ervaring opgedaan in het ondersteunen bij veel uiteenlopende en soms complexe hulpvragen. Vanaf 2017 heeft Paul als zelfstandige ervaringen opgedaan binnen uiteenlopende organisaties. Zo is hij als jongerenwerker ingehuurd door het team ‘De Dorpen’ van Malkander in Ede. Hier heeft hij ondersteuning geboden bij vergelijkbare hulpvragen als in zijn tijd bij Solidez. Daarnaast biedt hij ambulante begeleiding aan voornamelijk (pre-)pubers, jongeren en jongvolwassenen. Tevens is hij vanaf het begin als zelfstandige tot op heden werkzaam binnen een organisatie voor Beschermd Wonen en is hij sinds juni 2020 werkzaam als woonbegeleider voor ex-gedetineerden en andere kwetsbare mensen. Ook hier heeft Paul veel waardevolle ervaring opgedaan.


Maaike is dan misschien geen 'professional' in de zin van sociaal werk, maar beschikt over net zoveel waardevolle ervaring. Na ruim 24 jaar met veel plezier werkzaam te zijn geweest als tandtechnieker, had ze behoefte aan een nieuwe uitdaging. Daarom is Maaike begin 2021 begonnen met zichzelf om te scholen naar persoonlijk begeleider. Maaike heeft 5 jaar lang als alleenstaande werkende moeder zorg gedragen voor de opvoeding en ontwikkeling van haar eigen kinderen. In deze periode heeft ze voor menig uitdaging gestaan en is deze ook iedere keer aangegaan.


Vanaf eind 2011 doen we dit als samengesteld gezin samen. Hierbij hebben we eveneens voor diverse uitdagingen gestaan. Naast de normale uitdagingen die horen bij het opvoeden van kinderen, hadden deze voornamelijk te maken met het zijn van een samengesteld gezin. Loyaliteit, identiteit en hechting heeft ons vele inzichten gegeven. Ook nu lopen we nog regelmatig tegen uitdagingen aan en gaan we die ook iedere keer aan.


Sinds 2015 dragen we ook de zorg voor onze pleegzoon. Na het overlijden van zijn alleenstaande moeder is hij via verschillende adressen bij ons in huis gekomen. Hier heeft hij zijn draai weten te vinden en mede daardoor woont hij ondertussen in een zelfstandige woonruimte. Ondanks dat hij ondertussen zelfstandig woont, hebben we nog regelmatig contact met hem. We zien hem dan ook als onze uitwonende zoon.


Onze ervaring als (netwerk)pleegouder beschouwen we tot slot ook als zeer waardevol. Naast het zorg dragen voor onze pleegzoon, met al zijn nukken, hebben we ook veel inzicht gekregen in de wereld van pleegzorg en jeugdbescherming. Inclusief alle goede en minder goede aspecten.