Waarom Krachtgezin

Nederland telt ruim 2,6 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen. Veel van deze gezinnen ervaren problemen bij de opvoeding van de eigen kinderen. Deze problemen zijn uiteenlopend, maar toch slaagt het gezin erin om deze het hoofd te bieden. De ene keer alleen, de andere keer met ondersteuning vanuit het eigen netwerk of juist vanuit professionele hulpverlening. Desondanks zijn er ook gezinnen waarbij het niet lukt om de problemen het hoofd te bieden, waardoor kinderen uit huis worden geplaatst.


In Nederland leven zo'n 48.000 kinderen niet in het eigen gezin, maar juist in pleeggezinnen, in gezinshuizen of bij jeugdzorginstellingen. Dit heeft een grote impact op zowel het gezin als geheel, als iedere individu. Deze impact zou voorkomen kunnen worden, door bij dreigende uithuisplaatsing de juiste ondersteuning te bieden die het gezin op dat moment nodig heeft. Want vaak zijn de problemen het hoofd te bieden door juist een net wat andere aanpak te kiezen. Zo'n aanpak is het Krachtgezin.


Een concept wat bedacht is door Spring Up en zich op het snijvlak bevindt tussen de formele en informele zorg. Een aanpak die ingezet kan worden naast de verschillende vormen van hulpverlening die er al plaats vinden. Salvo D'Agata van Spring Up heeft daarover een verhelderende blog geschreven.

“Krachtgezinnen is een innovatieve vorm van jeugdhulp waarin een geschoolde jeugdzorgprofessional als professionele vriend oploopt met een gezin waar problemen rondom opvoeden en opgroeien zijn opgestapeld. De formule is vernieuwend omdat de jeugdzorgprofessional ook vanuit zijn eigen gezin werkt als bron van gastvrijheid. Wij volgen de ontwikkelingen rondom de eerste krachtgezinnen graag met onderzoek. Onze focus ligt vooral op het expliciteren van de ervaren baat voor de gezinnen en op het aanscherpen van de formule”

Dr. Martine Noordegraaf, lector Jeugd en Gezin, Christelijke Hogeschool Ede
november 2019

Publicaties rondom het concept

Ede zet hulpgezin in om te voorkomen dat kind uit huis moet worden geplaatst (7-1-2020) artikel De Gelderlander (premium artikel)

Nieuw! Het krachtgezin: een stevig gezin naast een kwetsbaar gezin (3-2-2020) artikel Zorg + Welzijn

Krachtgezin laatste redmiddel om uithuisplaatsing te voorkomen (5-2-2020) artikel Ouders Centraal

Ede zet krachtgezinnen in tegen uithuisplaatsing (5-2-2020) artikel Huiselijkgeweld.nl (Ministerie VWS)

Professioneel gezin voorkomt definitieve uithuisplaatsingen (13-3-2020) blog door Salvo D'Agata (Spring Up)

Welke gemeente is de eerste? (5-5-2020) blog door Salvo D'Agata (Spring Up)

Waarom moeilijk doen, als het thuis kan? Een vergelijking tussen ambulante hulpverleningsvormen en de hulp die ouders willen ontvangen wanneer uithuisplaatsing dreigt (22-9-2020) afstudeerscriptie D. Erkelens & R. Verboom (CHE)

In gesprek over krachtgezinnen (23-9-2020) artikel Zorg & Sociaalweb

Wanneer de rechten van een kind een vangnet moeten zijn, in plaats van een afgrond - Adviesrapport voor krachtgezinnen: Een gezin naast een kwetsbaar gezin (15-1-2021) adviesrapport door M. Wildeboer (3e jaars studente Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen)

Eerste Krachtgezin traject van start in Ede (19-2-2021) LinkedIn update Salvo D'Agata (Spring Up)

Krachtgezinnen….een oplossing voor uithuisplaatsingen? (30-3-2021) blog door Nicole Veuger

Methodieken voor krachtgezinnen (30-5-2021) website CHE onderzoek H. Krol & G. van Kruistum (CHE)

Krachtgezin, omdat je het waard bent! Methodische onderbouwing voor krachtgezinnen (31-5-2021) afstudeerscriptie H. Krol & G. van Kruistum (CHE)

Van analyseren kun je leren. Wat zegt de prakrijk van gezinshuizen ons? (31-5-2021) afstudeerscriptie A. van Middendorp & A. den Hertog (CHE)

Krachtgezinnen: ‘Wij zijn er op momenten dat het nodig is’ (28-9-2021) artikel Zorg + Welzijn (premium)