WELKOM!

Wij zijn Paul en Maaike en vormen samen met ons gezin Krachtgezin van der Wielen - van Meeteren.

Wat is een krachtgezin?

Een krachtgezin is een gezin waarbij minstens één ouder een professioneel jeugdhulpverlener is. Deze beschikt over een SKJ of BIG regisratie. Het krachtgezin biedt met opvoedadvies ondersteuning aan, door in het dagelijks leven de verbinding aan te gaan met een hulpvragend gezin. Door als professionele 'vriend' mee te lopen met het gezin kan het hoofd geboden worden aan de opgestapelde problemen en zodoende de kans op het voorkomen van een uithuisplaatsing te vergroten.

Wat bieden wij?

Wij bieden ondersteuning aan gezinnen die behoefte hebben aan een extra paar handen in de rug. Door dichtbij het gezin te staan en door vooral een luisterend oor te zijn, kunnen wij ervaringen delen, alsmede tips en trucs geven. Zodoende dragen wij bij aan het versterken van de eigen kracht van het gezin. Eigen kracht die het gezin nodig heeft om de opgestapelde problemen het hoofd te bieden. Problemen zijn er immers om opgelost te worden.


Door het bieden van onafhankelijke ondersteuning willen we een positieve bijdrage leveren aan het gezin en zodoende te voorkomen dat het gezin door uithuisplaatsing uit elkaar valt. 

 

Ieder hulpvragend gezin heeft zijn behoeften en uitdagingen, daardoor zal onze ondersteuning altijd in de vorm van maatwerk zijn. Het kan gaan om regelmatig samen koffie drinken om de gebeurtenissen door te nemen en zodoende overzicht en structuur terug te vinden.  Of samen iets gaan eten of ondernemen om na een lastige periode de gedachten even op iets leuks te zetten of juist om het netwerk te vergroten. Maar het kan ook gaan om het tijdelijk opvangen van kinderen als er een belangrijke afspraak is of juist om een adempauze te creëren binnen het gezin. Ook kan het voorkomen dat wij ondersteunen bij lastige gesprekken om deze naar begrijpbare taal te vertalen of de belangen van het gezin te waarborgen. Alles zal in samenspraak met het gezin gaan, zij weten immers het beste wat voor hen prettig is. Op basis van de ondersteunings- of hulpvragen trekken wij methodisch en doelgericht met het vraaggezin op.


In tegenstelling tot regulier aanbod van aumbulante hulpverlening zijn wij veel ruimer inzetbaar. Voor het gezin zijn wij zowel fysiek als telefonisch of via WhatsApp praktisch altijd bereikbaar, zeker op de momenten dat dit het hardtse nodig is. Op het moment dat zo'n situatie zich voordoet kunnen wij telefonisch vaak al veel regelen, waardoor een 'crisis' snel opgelost is. Wanneer het nodig is kunnen wij binnen 30 minuten bij het gezin aanwezig zijn.


Belangrijk om te weten is dat onze ondersteuning prima náást andere hulpverleners inzetbaar is. Dus ook naast andere hulpverleners die al in het gezin werkzaam zijn, of juist naast hulpverleners die op ons advies ingezet worden. We kunnen elkaar immers versterken en zo gezamenlijk gestelde doelen bereiken.

Ons kennisgebied

Wij kunnen als krachtgezin ondersteuning bieden bij o.a.:

  • ADD, ADHD, Autisme en andere vergelijkbare gedragsproblemen
  • Hechting- en identiteitsproblemen
  • Geldzorgen
  • Omgaan met langdurige ziekte
  • Omgaan met verschillende vormen van rouw en verlies


Omdat wij niet alwetend zijn maken wij gebruik van een gedragswetenschapper, die in de rol van sparringspartner ons voorziet van nuttige kennis en informatie. Ook maken wij gebruik van ons klankbord bestaande uit andere krachtgezinnen, professionals en waar van toepassing mensen uit het netwerk rondom het hulpvragend gezin. En wanneer extra ondersteuning of hulpverlening nodig of gewenst is, dan zullen wij dit in overleg ook zeker inzetten.

Duur traject en werkgebied

De duur van een ondersteuningstraject is doorgaans 9 tot 12 maanden en wordt ingezet via een consulent van het Sociaal Team. Met deze consulent wordt afgestemd hoe de ondersteuning doelgericht wordt ingevuld.

 

Vooralsnog bieden wij onze diensten als krachtgezin aan gezinnen woonachtig in de gemeente Ede. Deze gemeente is als pilot-gemeente gestart met het aanbieden van deze nieuwe vorm van ondersteuning. Wanneer uitbreiding van participerende gemeenten plaats vindt, zal dit hier aangegeven worden.